49. ročník Zamagurských folklórnych slávnosti

Blog detail

49. ročník Zamagurských folklórnych slávnosti 27 aug

49. ročník Zamagurských folklórnych slávnosti

Hlavným zámerom a cieľom členov dramaturgickej rady festivalu je vytvorenie priestoru pre prezentáciu prejavov tradičnej kultúry a folklorizmu verejnosti. Taktiež udržiavať kvalitu festivalu s regionálnym charakterom, dramaturgickú čistotu, ktorá nadväzuje na predchádzajúci ročník, zároveň je však venovaná inej/ďalšej téme tradičnej kultúry, vytvorenie scénických programov, sprievodných aktivít a výstav, uplatnenie inovatívnych prvkov pri umeleckej prezentácií a podnecovanie k interaktívnosti verejnosti s aktivitami festivalu.

Leitmotívom 46. ročníka Zamagurských folklórnych slávností bude „pastierska kultúra“odrážajúca zvyky, obrady, tanečný a hudobný repertoár, stravu, mágiu, architektúru, odev a ďalšie súvisiace prejavy predovšetkým mikroregiónu Zamaguria s presahom do ďalších spišských obcí a regiónov.

Zamagurie je mikroregión Spiša, ktorý reprezentuje goralská etnografická skupina, vyznačuje sa zachovanou ľudovou architektúrou, identifikáciou miestnych obyvateľov ako Goralov s pretrvávajúcimi folklórnymi prejavmi, nárečím, tradičnou stravou a je miestom rozmáhajúceho sa cestovného ruchu. Festival v rámci svojej ideovej koncepcie zohľadňuje všetky spomenuté činitele a výrazne vplýva na ich udržanie a citlivé prezentovanie. Je dôležitým činiteľom pre pôsobenie folklórnych kolektívov v regióne a napomáha k ich ďalšej činnosti.

Viac informácií sa dozviete na tomto odkaze.